SHC3 蛋白 (SHC3)产品概述

Full name:
SHC (Src Homology 2 Domain Containing) Transforming Protein 3 蛋白 (SHC3)
在www.antibodies-online.cn可供6 SHC (Src Homology 2 Domain Containing) Transforming Protein 3 (SHC3) 蛋白的4不同的供货商。 再加上,我们可以发SHC3 抗体 (61)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共76 SHC3产品已列进来了。
别名:
N-Shc, NSHC, Rai, ShcC
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
SHC3 53358 Q92529
SHC3 114858  
SHC3 20418 Q61120

按照种类SHC3 蛋白 (SHC3)

选择适合您要求的种类

SHC3 蛋白 (SHC3) 精选生产商