Apolipoprotein A-I 蛋白 (APOA1)产品概述

Full name:
Apolipoprotein A-I 蛋白 (APOA1)
在www.antibodies-online.cn可供86 Apolipoprotein A-I (APOA1) 蛋白的18不同的供货商。 再加上,我们可以发Apolipoprotein A-I 抗体 (573)Apolipoprotein A-I 试剂盒 (119)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共802 Apolipoprotein A-I产品已列进来了。
别名:
Alp-1, Apo-AI, apoa, Apoa-1, apoa-i, APOA1, ApoAI, Brp-14, cb49, Ltw-1, Lvtw-1, MGC64335, MGC89745, Sep-1, Sep-2, Sep2, wu:fb33f01, zgc:103718
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
APOA1 335 P02647
APOA1 11806 Q00623
APOA1 25081 P04639

按照种类Apolipoprotein A-I 蛋白 (APOA1)

选择适合您要求的种类

Apolipoprotein A-I 蛋白 (APOA1) 精选生产商