anti-APOA4 (APOA4) 抗体产品概述

Full name:
anti-Apolipoprotein A-IV 抗体 (APOA4)
在www.antibodies-online.cn可供203 Apolipoprotein A-IV (APOA4) 抗体的0不同的供货商。 总共316 APOA4产品已列进来了。
别名:
Apo-AIV, Apoa-4, ApoA-IV, APOA4, APOAIV, myh11
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
 APOA4 APOA4 337  
大鼠 APOA4 APOA4 25080 P02651
小鼠 APOA4 APOA4 11808 P06728