anti-ENOS (NOS3) 抗体产品概述

Full name:
anti-Nitric Oxide Synthase 3 (Endothelial Cell) 抗体 (NOS3)
在www.antibodies-online.cn可供488 Nitric Oxide Synthase 3 (Endothelial Cell) (NOS3) 抗体的0不同的供货商。 总共619 ENOS产品已列进来了。
别名:
2310065A03Rik, cNOS, EC-NOS, ecNOS, ENOS, NOS, Nos-3, NOS3, NOSIII
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
 NOS3 NOS3 4846 P29474
小鼠 NOS3 NOS3 18127 P70313
大鼠 NOS3 NOS3 24600 Q62600