Kallikrein 1 (KLK1) ELISA试剂盒产品概述

Full name:
Kallikrein 1 ELISA试剂盒 (KLK1)
在www.antibodies-online.cn可供53 Kallikrein 1 (KLK1) ELISA试剂盒的17不同的供货商。 再加上,我们可以发Kallikrein 1 抗体 (125)Kallikrein 1 蛋白 (28)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共218 Kallikrein 1产品已列进来了。
别名:
0610007D04Rik, hK1, Kal, kallikrein, Klk1b3, Klk1b6, Klk1c1, Klk6, klkr, mGk-6, Ngfg, rGK-1, rK-1
Kallikrein 1 (KLK1) ELISA试剂盒 精选生产商