BIK 蛋白 (BIK)产品概述

Full name:
BCL2-Interacting Killer (Apoptosis-Inducing) 蛋白 (BIK)
在www.antibodies-online.cn可供5 BCL2-Interacting Killer (Apoptosis-Inducing) (BIK) 蛋白的3不同的供货商。 再加上,我们可以发BIK 抗体 (129)BIK 试剂盒 (5)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共155 BIK产品已列进来了。
别名:
BIK, Biklk, BIP1, Blk, BP4, NBK, si:dkey-31f5.6
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
BIK 12124  
BIK 638 Q13323
大鼠 BIK BIK 114496  

按照种类BIK 蛋白 (BIK)

选择适合您要求的种类

BIK 蛋白 (BIK) 精选生产商