SH2D1B 蛋白 (SH2D1B)产品概述

Full name:
SH2 Domain Containing 1B 蛋白 (SH2D1B)
在www.antibodies-online.cn可供6 SH2 Domain Containing 1B (SH2D1B) 蛋白的4不同的供货商。 再加上,我们可以发SH2D1B 抗体 (54)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共65 SH2D1B产品已列进来了。
别名:
EAT2, RGD1563935, Sh2d1b1
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
SH2D1B 117157 O14796
大鼠 SH2D1B SH2D1B 501869  
SH2D1B    

按照种类SH2D1B 蛋白 (SH2D1B)

选择适合您要求的种类

SH2D1B 蛋白 (SH2D1B) 精选生产商