anti-APOE (APOE) 抗体产品概述

Full name:
anti-Apolipoprotein E 抗体 (APOE)
在www.antibodies-online.cn可供366 Apolipoprotein E (APOE) 抗体的0不同的供货商。 总共556 APOE产品已列进来了。
别名:
AD2, AI255918, Apo-E, apoe, APOEA, apoprotein, im:7036787, LDLCQ5, LPG, wu:fb69a05, zgc:110064
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
小鼠 APOE APOE 11816 P08226
 APOE APOE 348 P02649
大鼠 APOE APOE 25728 P02650