C1QC 蛋白 (C1QC)产品概述

Full name:
Complement Component 1, Q Subcomponent, C Chain 蛋白 (C1QC)
在www.antibodies-online.cn可供5 Complement Component 1, Q Subcomponent, C Chain (C1QC) 蛋白的0不同的供货商。 总共93 C1QC产品已列进来了。
别名:
AI385742, C1Q-C, c1qc, C1QG, Ciqc
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
小鼠 C1QC C1QC 12262 Q02105
大鼠 C1QC C1QC 362634 P31722
 C1QC C1QC 714 P02747