SQSTM1 (SQSTM1) ELISA试剂盒产品概述

Full name:
Sequestosome 1 ELISA试剂盒 (SQSTM1)
在www.antibodies-online.cn可供9 Sequestosome 1 (SQSTM1) ELISA试剂盒的6不同的供货商。 再加上,我们可以发SQSTM1 抗体 (331)SQSTM1 蛋白 (12)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共367 SQSTM1产品已列进来了。
别名:
A170, MGC79491, OSF-6, Osi, OSIL, p60, p62, p62B, PDB3, sb:cb621, sqstm1, STAP, zgc:85784, ZIP, ZIP3

SQSTM1 (SQSTM1) ELISA试剂盒 by Reactivity

Select your species

SQSTM1 (SQSTM1) ELISA试剂盒 精选生产商