DGKZ (DGKZ) ELISA试剂盒产品概述

Full name:
Diacylglycerol Kinase, zeta ELISA试剂盒 (DGKZ)
在www.antibodies-online.cn可供0 Diacylglycerol Kinase, zeta (DGKZ) ELISA试剂盒的不同的供货商。 再加上,我们可以发DGKZ 抗体 (51)DGKZ 蛋白 (8)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共65 DGKZ产品已列进来了。
别名:
DAGK5, DAGK6, DGK-ZETA, dgki, E130307B02Rik, ENSMUSG00000075035, F730209L11Rik, hDGKzeta, mDGK[z]
list all ELISA KIts 基因 基因ID UniProt
小鼠 DGKZ DGKZ 104418 Q80UP3
大鼠 DGKZ DGKZ 81821 O08560
 DGKZ DGKZ 8525 Q13574